הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 27.07

יום ו 26.07

יום ה 25.07

יום ד 24.07

יום ג 23.07

יום ב 22.07

יום א 21.07

 

6:30
פילאטיס רפורמר

 
 
6:00

7:15
פילאטיס רפורמר

 

7:30
פילאטיס רפורמר

 

7:30
פילאטיס רפורמר

 
 
7:00

8:15
פילאטיס רפורמר

 

8:30
פילאטיס רפורמר

 

8:30
פילאטיס רפורמר

 

8:30
פילאטיס רפורמר

 

8:30
פילאטיס רפורמר

 

8:30
פילאטיס רפורמר

 
 
8:00

9:15
פילאטיס רפורמר

 

9:30
פילאטיס רפורמר

 

9:30
פילאטיס רפורמר

 

9:30
פילאטיס רפורמר

 

9:30
פילאטיס רפורמר

 

9:30
פילאטיס רפורמר

 
 
9:00

10:30
פילאטיס רפורמר

 

10:30
פילאטיס רפורמר

 
 
10:00
 
11:00

12:00
פילאטיס רפורמר

 
 
12:00

13:00
פילאטיס רפורמר

 
 
13:00
 
14:00

15:00
פילאטיס רפורמר

 
 
15:00

16:00
פילאטיס רפרמר נשים

 
 
16:00

17:00
פילאטיס רפורמר

 

17:00
פילאטיס רפורמר

 
 
17:00

18:00
פילאטיס רפורמר

 

18:00
פילאטיס רפורמר

 

18:00
פילאטיס רפורמר

 

18:00
פילאטיס רפורמר

 

18:00
פילאטיס רפרמר נשים

 
 
18:00

19:00
פילאטיס רפורמר

 

19:00
פילאטיס רפורמר

 

19:00
פילאטיס רפורמר

 

19:00
פילאטיס רפורמר

 

19:00
פילאטיס רפורמר

 
 
19:00

20:00
פילאטיס רפורמר

 

20:00
פילאטיס רפורמר

 

20:00
פילאטיס רפורמר

 

20:00
פילאטיס רפורמר

 

20:00
פילאטיס רפורמר

 
 
20:00

21:00
פילאטיס רפורמר

 

21:00
פילאטיס רפרמר נשים

 

21:00
פילאטיס רפרמר נשים

 
 
21:00
 
22:00